تبلیغات
موفقیت - می گویند
مـی گــویـنـد: زمــانــی کــه داری ، بــخـــور ، بـنــوش و شــادبـاش
امــــــا چــگـونـــه مــی تــوانـــم بــخـــورم و بـیـــاشـــامـم؟
هـنــگـامـــی کــه مــی دانـــم
آن چـــه را کــه خــوردنـی اســت
از دســت گــرسـنــه ای ربـــوده ام
و تـشـنـه ای بــه لـیــوان آب مــن مــحـتــاج اســـت.

★ بــــــــــــرتولت بــــــــــــرشت ★تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392 | 09:50 ب.ظ | نویسنده : هادی امیردهی | نظرات

  • پی ان یو
  • شرم
  • ضایعات