تبلیغات
موفقیت - کاش
کاش می فهمیدیم..
خوشبخت شدنمون در گرو بدبختی دیگرون نیست.
کاش می فهمیدیم..
دلیل خنده امون نباید گریه دیگران باشه.
کاش می فهمیدیم..
شادی هامونو نباید تو غصه های دیگران پیدا کنیم.
کاش خیلی چیزای ساده رو ساده می فهمیدیدم.


تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392 | 10:21 ب.ظ | نویسنده : هادی امیردهی | نظرات

  • پی ان یو
  • شرم
  • ضایعات