تبلیغات
موفقیت - اشتباه
چــقـدر در اشــتـبـاهــنـد آنــانــكــه بــه جــای ســاده گــرفــتـن زنـدگــی آنــرا سـرســری مــی گـیـرنـد.


تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392 | 10:25 ب.ظ | نویسنده : هادی امیردهی | نظرات

  • پی ان یو
  • شرم
  • ضایعات