تبلیغات
موفقیت - هیزم شکن

نقـ ـش یــ ـک درخـ ـت خـشـک را
در زنـدگــ ـــی بــ ــازی میکـنـم
نـمیــ ــدانم کـ ــه بـایــ ــد چـشـ ــم انـتـظار بـهــ ــار بـاشــم
یــ ــا هیـ ــزم شــکــن پــ ــیــر . . . !!


تاریخ : یکشنبه 19 خرداد 1392 | 12:05 ب.ظ | نویسنده : هادی امیردهی | نظرات

  • پی ان یو
  • شرم
  • ضایعات