تبلیغات
موفقیت - عشق حقیقی

یکی از نشانه های عشق حقیقی آن است که به تو عشق ورزند بدون

اینکه شایستگی اش را داشته باشی. اگر زنی به من بگوید عاشق توام

چون روشنفکری، پولدار هستی، برایم هدیه می خری و ظرف ها را هم

خوب می شویی، مرا ناامید کرده


تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 | 07:35 ب.ظ | نویسنده : هادی امیردهی | نظرات

  • پی ان یو
  • شرم
  • ضایعات