تبلیغات
موفقیت - ماندن یا نماندن

آنها که می‌روند وطن‌فروش نیستند
آن‌ها که می‌مانند عقب مانده نیستند

آن‌هایی که می‌روند ، نمی‌روند آن طرف که مشروب بخورند
آنهایی که می‌مانند ، نمانده‌اند که دینشان را حفظ کنند

همه‌ آنهایی که می‌روند سبز نیستند
همه آن‌هایی که می‌مانند پرچم به دست ندارند

آن‌ها که می‌روند ، یک ماه مانده به رفتنشان غمگین می‌شوند. یک هفته مانده می‌گریند و یک روز مانده به این فکر می کنند که ای کاش وطن جایی برای ماندن بود

آن‌ها که می‌مانند ، می مانند تا شاید روزی وطن را جایی برای ماندن کنند (:تاریخ : یکشنبه 27 مرداد 1392 | 02:30 ب.ظ | نویسنده : هادی امیردهی | نظرات

  • پی ان یو
  • شرم
  • ضایعات